Engineering

3D ontwerpen is onmisbaar gebleken in deze tijd van snel ontwerpen en produceren. U hebt al in een vroeg stadium inzicht in het ontwerp en de inpassing in de bestaande omgeving. Werk- en montagetekeningen zijn duidelijker en geven daardoor minder kans op fouten en vergissingen.

Automatische generatie van complete pakketten snijwerk bespaart op teken- en werkvoorbereidingskosten.

Eindige Elementen Analyse stelt ons in staat om al in het ontwerpstadium kritische onderdelen te beoordelen op sterkte- en stijfheid. Simulatie van machinebewegingen brengt tijdig eventuele knelpunten aan het licht.

Kernactiviteiten:

  • Modificaties en verbeteringen aan bestaande installaties
  • Complexe laser gesneden zet- en verloopstukken
  • Frames, bordessen, trappen etc.
  • Alle voorkomende machinaal te vervaardigen delen

3D-Engineering

3D-Engineering